استراتژی قیمت گذاری در بازاریابی بین المللی

در مورد خط مشی قیمت گذاری باید گفت بسیاری از شرکت های فعال  در بازارهای بین المللی بر قیمت قابل مطالبه از مشتری کنترل ندارند. معمولا این وضع در موارد پیش می آید که شرکت فراورده های استانداردی که با سایر کالاهای همان گروه تفاوت اساسی ندارد تولید می کند.

به طور کلی منظور از استراتژی قیمت گذاری، سیاست کلی شرکت ها در زمینه قیمت گذاری است و با تاکتیک هایی که شرکت برای دوره زمانی محدود یا برای یک محل معین به آن متوسل می شود متفاوت است.

استراتژی قیمت گذاری یک خط مشی  اساسی است که در برنامه بازاریابی  تثبیت  شده است و خط مشی قیمت گذاری یک خط مشی اساسی است که در برنامه بازاریابی تثبیت شده است و خط مشی اساسی است که در برنامه بازاریابی باید منعکس کننده اهداف و مقاصد شرکت باشد. برای استفاده از قیمت به عنوان یک عنصر مهم استراتژی بازاریابی، ضروری است که  مدیریت بازاریابی بین المللی  به محدودیت های که از نظر کنترل قیمت قابل پرداخت توسط مصرف کننده نهایی با آنها روبروست آگاهی داشته باشد.

 قیمت به عنوان یک عنصر مهم استراتژی بازاریابی ، ضروری است که مدیریت بازاریابی بین المللی به محدودیت هایی که از نظر کنترل قیمت قابل پرداخت توسط مصرف کننده نهایی با آنها روبرو است آگاهی داشته باشد.

استراتژی صحیح قیمت گذاری یک محصول شرکت ممکن است در کشور سازنده آن در مرحله رشد یا کمال باشد ولی در سایر کشورها هنوز در مرحله مصرفی یا  اوایل رشد خود قرار داشته باشد.

 

صمدی، صدرالله. (۱۳۷۲). مقدمه ای بر بازاریابی بین المللی.  تعاون شماره ۲۶ آبان ۱۳۷۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *