بازاریابی حسی

در حال حاضر عصر جدید از بازاریابی در حال ظهور است. عصری که در آن شرکت ها فارغ از این که کالای مصرفی سنتی بفروشند یا خدمتی ارائه کنند، تاثیر گذاری و نفوذ بر مشتریان به روش های جدید ، تحریک کننده و مبتکرانه و خلاقانه را مد نظر قرار می دهند. بازاریابی در شرایطی وارد این عصر می شود که ایده ها و مفاهیم آزموده  شده در حال بازبینی  اند.  بازاریابی سنتی به آرامی در حال محو شدن است و جای خود را به روش های جدید می دهد. از ان جا که هدف نهایی بازاریابی حسی ، خلق تجربه حسی با کمک حواس پنجگانه انسان است.  بنابر ادعای برخی پژوهشگران اهمیت حواس انسان مدت های مدیدی است که نادیده گرفته و این در حالی است که حواس پنج گانه روی رفتار انسان تاثیر می گذارند. در واقع بازاریاب ها در سراسر دنیا به منظور پذیرش و هماهنگی با تغییرات مذکور ، میسر توسعه بازاریابی را حول تمرکز بر احساسات انسان ها گسترش داده اند.

بنار، نوشین. برخاص، حسین. کریمحان، فرزانه. مرادی، محمد.(۱۳۹۷) اثر بازاریابی حسی بر نیات رفتاری مشتریان، از طریق لذت جویی ، دلبستگی به مکان و اعتماد. دو فصلنامه مطالعات مصرف کننده . دوره پنجم شماره اول  بهار و تابستان ۱۳۹۷ صص۲۱-۳۵

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *