بازاریابی مبتنی بر معامله

بازاريابي مبتني بر معامله بخشي از ايده بزرگتري از بازاريابي رابطه مند است. بازاريابي معاملاتي، يك استراتژي تجاري است كه بر نقطه فروش معاملات تمركز ميكند و به حداكثر سازي كارايي و حجم فروشهاي شخصي، بيشتر از توسعه ارتباط با خريدار تاكيد دارد. گرايش معاملاتي بر چهار عامل سنتي بازاريابي (چهار پي)كه عبارتند از: محصولات ،قيمت ،توزيع ،تبليغات پيشبردي ،متمركز است. در بازاريابي معاملاتي بيشتر توجه به فروش و سودآوري از طريق افزايش حجم فروش میباشد و ارتباطات موجود كوتاه مدت است، نسبت به مشتري تعهد كمتري وجود دارد و به خدمات به مشتري  كمتر تاكيد ميشود .(نوربخش، پشنگ، ۱۳۹۰)

نوربخش كامران   پشنگ ليلا.(۱۳۹۰) بررسي تاثير عوامل موثر بر بازاريابي رابطه مند در روابط كامل خريدار- فروشنده )مطالعه موردي شركت بهمن ديزل( مدیریت بازاریابی. شماره ۱۳٫ ۱۳۹۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *