از آثار نثری سر والتر راله

از آثار نثری سر واالتر راله(از کتاب تاریخ گیتی، کتاب چهارم)

Sir walter Raliegh

ای مرگ، ای تواناترین و دادگسترترین و زبان آورترین نیرومندان، تویی که آنان را نصحیت نمی پذیرفتند و مطیع و منقاد ساختی. آن را که کسی به انجام دادنش زهره و یارا نداشت به جای آوردی، و آن کس را که جهانی ویرا چاپلوسی می کرد از گیتی بدور افکنده پست و بی مقدار ساختی، تویی که همه بزرگی و شهرت کسان غرور و بیدادگری و جاه طلبی مردان  را بیکجای گرد آوری و بر روی همه آنها این جمله کوتاه را نوشتی ” این است آنچه بود”

صورتگر، لطفعلی. تاریخ ادبیات انگلیس. انتشارات علمی. ص ۴۰۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *