هویت نام تجاری

هویت نام تجاری
هويت نام تجاری از شش جزء تشكيل شده است:

الف) پیکر نام تجاری: نام تجاري در وهله اول يك پيكر دارد كه تركيبي است از ويژگيهاي مستقل كه ممكن است يا قابل رويت باشند يا نهفته. پيكر، اساس نام تجاري است.
ب) شخصیت: هر نام تجاري ، شخصيتي دارد.
پ) فرهنگ : هر نام تجاري، فرهنگ خود را دارد كه هر محصولي از آن مشتق ميشود.
ت) بازتاب دهنده: يك نام تجاري، تصوير يك مشتري را بازتاب مي دهد.
ث) خود فرافکنی: اگر بازتابش، آينه بيروني هدف باشد، خود – انگاره ، آينه دروني خود هدف ماست. ما از طريق
نگرش خود نسبت به نامهاي تجاري معين، نوعي رابطه دروني با خود برقرار مي كنيم.
ج) رابطه : يك نام تجاري ، يك رابطه است و اغلب فرصت تبادلي غير ملموس را بين افراد فراهم مي آورد. بنابراين با توجه به چنين هويت غني كه در نام تجاري وجود دارد ، نمي توان آن را ً صرفا به يك كلمه يا يك مفهوم تقليل داد.

ارجمندیان، افسانه (۱۳۸۸). نام و نشان تجاری، با نگاه نشانه – معناشناختی .تدبیر ۱۳۸۸ دی شماره ۲۱۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *