انار

فرخنده باد ریزش باران عاطفه روی سقف خانه تو…و این چمن های وارسته که کنار خانه تو سرود آزادگی تو را می خوانند…این گونه طبیعت آزادگی تو را جشن می گیرد…البته که جایی دیگر هم باران می بارد…آری باران می وزد بر انارهای باغ…این گونه است که به جست و جوی آزادگی در آثار هنری می روم…البته فقط در فکرم…آری یاد فضل تو می افتم…می روم توی این فکر که تشعشعات نعمت در اطراف خانه تو که هیچ بلکه همه جا، همه جهان را فرا گرفته است…آری ای انسان آزاده تو را می جویم. می خواهم تو را ببنیم در خانه ات یا لا اقل بر سر مزارت.

از دیدگاه شایگان:

انسان امروز برای اجتناب  از وقفه در کار وجود باید ابتکار عمل را در دست گیرد و ابداع کند و در قلمرویی که به بحث ما مربوط است، به همه نوع سرهم بندی متوسل شود، قفل های عدم پذیرش دیگران را در هم شکند، هستی خود را سامانی دوباره بخشد ، چشم انداز وجودی زندگی را به ضرب و زور از  نو بسازد، ارزش های تازه خلق کند و در دنیایی کاملا آشفته انسجام ایجاد کند و به سوی عرصه های دیگر هستی پیش رود بی شک منظور ما از عرصه های دیگر وجود، فرهنگ های ما قبل مدرن است اگر چه به مثابه ی کلیتی منسجم و خودبسنده دیگر وجود ندارد. ما را بهابعاد دیگر معنا دعوت می کنند این ابعاد دیگر معنا فراسوی مدرنتیه قرار دارند. فراسوی گسست های معرفت شناختی عصر مدرن، فراسوی هویت جهانی ما.(صالحی پور، ۱۳۸۴)

منبع:

صالحی پور شهرزاد(۱۳۸۴).هنر سنتی و هنر مدرن کتاب ماه هنر ۱۳۸۴ شماره ۸۷و۸۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *