توصیف…

۱- به محض این که می گویید متصل به پدیده ای هستید و سعی می کنید آن را بشناسید، وارد علم معمولی شده اید. به محض این که فاصله می گیرد با انفصال خود با پدیده ای حرف می زنید و آن را توصیف می کنید. توصیفی انفصالی دارید، آن گاه وارد فلسفه شده اید.

۲-برای این که منفعل نباشید، نیاز است غرور را کنار بگذارید و در حالت توصیفِ منفصل باشید

۳-یک پدیده متن است. باید آن را خواند. ما منفصل می شویم از پیش فرض ها… اما آیا منفصل شده ایم از مکانیسم خواندن… شاید در خلسه شاید در نوعی همدلی همه چیز گرد هم آید و معنای متن بدست آید…

۳- انفصال فرصت خلاقیت است.

۴-راز فروبسته هر متن سخت، با نوعی فروتنی در برابر آن و انس با آن گشوده می شود، آری انفصال ، یاریگر این فرآیند است. در انفصال فرق خود را متن می فهمیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *