توصیف…

 

مقدمه:

هایدگر  در بحث های خود در مورد علم مدرن هم چون بحث هایی که درباره تکنولوژی  داشت، از ما میheidegger خواست که به گوهر مدرن بیاندیشیم. این گوهر نیز باید از خود علم،  و از هر تعریف  واحدی از علم جدا باشد. هایدگر نشان می داد  که اصرار به تعریف علم، پیش از  این که در مورد گوهر علم اندیشه باشیم، نادرست خواهد بود.  هیچ تعریفی  از علم نمی تواند کار دانشمند  را روشن کند یا توضیح دهد، و پرسش اصلی چنان مساله ای نیست که پاسخ خود را در پیکر یک تعریف  ذات باورانه از علم، بل  هم چون کوششی فلسفی در تحلیل دانایی انسانی است که می پرسیم”گوهر علم چیست؟” چه چیزی شکل علم را از انواع فعالیت های دیگر که در تلاش کسب دانایی هستند، متفاوت می کند؟(احمدی، ۱۳۸۴، صص۴۰۷-۴۰۸)

به محض این که می گویید متصل به پدیده ای هستید و سعی می کنید آن را بشناسید، وارد علم معمولی شده اید. یعنی سعی می کند به گونه ای متصل آن را اندازه گیری کنید، بساط کار علمی را فراهم کرده اید. یعنی قرار است به عینیت چیزی اضافه کنید ولی به محض این که فاصله می گیرید و با یک فاصله و گسست از طریق مفهوم ها در مورد پدیده ای حرف می زنید و آن را توصیف می کنید آن گاه وارد فلسفه شده اید.

۲-ببینید برای این که منفعل نباشید و یک پدیده را با فاصله گرفتن به طرز صحیح بشناسید، یعنی بتوانید با تکیه بر مفاهیم، یک از پدیده را از نو بشناسید، حتما باید نیاز است غرور علمی و پیش داوری های شتابزده  را کنار بگذارید و در یک حالت بکریت در توصیف باشید.

۳-یک پدیده متن است. باید آن را خواند. وقتی یک متن را صحیح و بدون پیش داوری می خوانیم، آنگاه ما منفصل می شویم از پیش فرض ها… اما آیا منفصل شده ایم از مکانیسم هایی که فرهنگ به ما القا می کند؟… شاید در یک نوع خلسه مشترک شاعرانه و یا شاید در نوعی همدلی، همه چیز گرد هم آید و معنای متن بدست آید…

۳- گسست از گذشته، فرصت خلاقیت برای تفسیر را فراهم می کند. گسست فرهنگی گرچه تنهایی می آورد و لیکن دریچه ای نو نیز توسط یک شارح به روی دیگران گشوده می شود.

۴-راز فروبسته هر متن سخت، با نوعی فروتنی در برابر آن و انس با آن گشوده می شود، آری شناخت هستی ، یاریگر این فرآیند است. در این شناخت هستی است که فرق افق خود را با نویسنده متن می فهمیم.

منابع:

احمدی، بابک. (۱۳۸۴).هایدگر و تاریخ هستی. نشر مرکز.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *