تیر عقل

ممکن چیزی است از جنس فکر…با فکر به آنچه در آینده قرار دارد، می اندیشیم، بخشی از زمان که هنوز نیامده…تیری که عقل پرتاب می کند، راهی را (گاهی خیلی بلند!) می پیماید، بیرون از من و تو، در دل ممکنات می نشیند. صبر دل در شب تاریک دل انگیز خرد، عاقبت به دل روشنی خواهد رسید. با این حال، همزمان، ایده ای از جنس نقد هم در دل ممکنات می روید. چه خوشم من امشب از شکفتن این همه آگاهی در شاخه های سرانجام درخت خرد.

  1. فهم صبوری را می طلبد. نقطه محوری هر فهم در عبرت است. در هر فهمی یک رشته وجود دارد که مهره های استدلال را به هم وصل می کند. فهم آرام آرام از میان ابرهای ایده آل گرایی پایین می آید و بر زمین می نشیند. اینکه توضیحات بعضی از مردم عامه در مورد این جهان چقدر بهره ای از ایده آل گرایی دارد خود می تواند  مورد بحث قرار گیرد. بعضی رویاهای خود را وارد این مباحث می کنند. بعضی هم، همه چیز، همه چیز را مثبت می گیرند. توضیح دادن وقتی از سلسله مراتب علت و معلولی دور می شود ذهن دچار نوعی لکنت می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *