جامعه شناسی دل شکستگی(۱)

در دلشکستگی شخص در خود محدود می شود. جامعه نیز در دلشکستگی به یک دور باطل وارد می شود. شخص که به خیابان می رود با دلشکستگی اطراف را می نگرد. اولین اتفاقی که می افتد این است که همه اشیا برای فرد دلشکسته می شود. حتی توپ فوتبال…حتی برج ها و آسمان خراش های شهر… هر موسیقی برای هر فرد نمود دلشکستگی است. هر خبر در باب اقتصاد بر دلشکستگی فرد می افزاید. برج ها …آهنگ های درون آسانسور…همه جیز جلوه ای از دلشکستگی پیدا می کنند. دل شکستگی خبر روز بعضی از افراد است. خبر روز این بار به جای این که از بیرون به داخل فرد بیاید، از داخل به بیرون منعکس می شود. یعنی همیشه فرد از بیرون روزنامه را می خواند بعد خبر روز به درون او جاری می شود. اما این بار، از درون به بیرون خواهد آمد. این خبر روز….خبر دل شکستگی وی از طریق چشمان اشک بارش…

این گونه است که پرنده هم وارد جامعه شناسی ما می شود و می رود داخل شعر و سر از جامعه شناسی شعر دل شکسته در می آورد.

فرد در دل شکستگی است که شاید به هنر هم روی بیاورد و مصرف هنری خود را افزایش دهد از موسیقی پاپ گرفته تا دیدن آثار حوزه خطاطی…

مصرفی که همزمان اگر آگاهی نباشد، هم از جنس ترمیم است هم از جنس دل شکستگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *