شی و امنیت

جهان اطراف ما با اشیا بر ما جلوه می کنند و ما….ما… ما نیز با ایستادن آن هم به احترام در برابر نور شناخت، بسیاری از چیز ها را در می یابیم..منظور علمی است که ما را به امنیت در زمینه شناخت می رساند… صد سال ایستادن…صد سال فکر کردن… تامل کردن در باب این که شی چیست؟…گاهی به وجه عاطفی و شاعرانه این قضیه فکر می کنیم… منظور سوسن های فراموش شده در باغچه ها و دشت ها هستند…شب ها و روزها که در خیابان ها راه می رویم، می بینیم، آگاهی است که در مورد اشیا به ذهن ما می رسد… بیرون از ما اشیا می درخشند.همه چیز… حتی چراغ قرمز و چراغ سبز…تابلو ها و تبلیغات…این گونه است که شی بر ما جلوه می کند….گاهی اوقات آرزوهایی در دل خواهیم داشت: اینکه رفتگر هستی باشیم و با اشیا در شب سر و کار داشته باشیم به آنها فکر کنیم …سکوت نیمه شب ما را یاری می دهد.زیباست وقتی گفت و شنود روزانه ی  مردم را که روی زمین ریخته جمع می کنیم…مساله دیگری هم هست: التفات به این که شی برای ما چیست؟ التفات ذهن به هر کدام از این اشیاء… اینکه با هر کدام چه خاطره عاطفی داشته ایم…گاهی اوقات آیینه برای ما راز دار است…گاهی هم تخته سنگی در دشت نزدیک یک روستا…گاهی از درخت الهام می گیریم…گاهی باران…گاهی پشت چراغ قرمز به گذشته یا آینده خود فکر می کنیم…. گاهی به ریشه درخت ها که قلب زمین را با استقامت خود می شکافند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *