دانلود پاورپوینت(جامعه شناسی)

 

پاورپوینت ها:

wash your face with these (soaps) then have a new glance on sociology

روش تحقیق ترکیبی  (حجم: ۳۰ مگا بایت)

روش تحقیق ترکببی (پی دی اف)

 

توسلی- فرصت های آموزش عالی در ایران

فرصت های آموزش عالی توسلی(پی دی اف) 

 

ماکس وبر- مفاهیم اساسی جامعه شناسی 

پی دی اف-وبر- مفاهیم اساسی جامعه شناسی 

 

بررسی جملات اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری(وبر)

وبر- اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری(پی دی اف) 

 

مبانی جامعه شناسی وثوقی- نیک خلق(اصلاح شده) 

پی دی اف- مبانی جامعه شناسی- وثوقی- (اصلاح شده) 

 

سیدمن- بخش کلاسیک ها(وبر، دورکیم، مارکس، کنت) 

پی دی اف سیدمن کلاسیک ها(وبر، کنت، مارکس و دورکیم) 

 

کشاکش آراء در جامعه شناسی -سیدمن- بخش مدرن ها 

پی دی اف- سیدمن- مدرن ها 

 

کرایب-نظریه اجتماعی مدرن 

پی دی اف-کرایب- نظریه اجتماعی مدرن 

 

بحث در جملات کتاب کرایب(نیمه کاره) 

پی دی اف-بحث در کرایب(نیمه کاره) 

 

کیت نش- جامعه شناسی سیاسی معاصر (۱۰ مگا بایت)

پی دی اف- کیت نش- جامعه شناسی سیاسی معاصر 

 

ازکیا- جامعه شناسی توسعه(اصلاح شده) 

ازکیا-پی دی اف- جامعه شناسی توسعه 

 

جامعه شناسی شهری- شارع پور 

پی دی اف- جامعه شناسی شهری- شارع پور 

 

جامعه شناسی سازمان- صبوری- اصلاح شده(ویرایش دوم) 

پی دی اف – جامعه شناسی سازمان- صبوری(اصلاح شده) 

 

توسلی- جامعه شناسی کار و شغلی- (اصلاح شده)

پی دی اف- جامعه شناسی کار و شغل- توسلی-(اصلاح شده) 

 

جامعه شناسی خانواده-ساروخانی- (اصلاح شده)

 جامعه شناسی خانواده-پی دی اف- (اصلاح شده)

 

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 

پی دی اف- تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 

 

ساروخانی- خانواده و جهانی شدن 

پی دی اف- ساروخانی- خانواده و جهانی شدن 

 

پیران- تصمیم گیری و تصمیم سازی زنان 

پیران- تصمیم سازی و تصمیم گیری زنان(پی دی اف) 

 

وثوقی-طبقات قبل انقلاب و بعد انقلاب 

پی دی اف-وثوقی-طبقات 

 

پیران- بررسی سند کپنهاک 

پرویز پیران- بررسی سند کپنهاگ(پی دی اف) 

 

پیران-فرهنگ شهری 

فرهنگ شهری- پرویز پیران(پی دی اف) 

 

فیوضات- تحولات بانکداری در ایران

فیوضات – تحولات بانک در ایران(پی دی اف) 

 

اباذری-درباره اخراجی ها 

پی دی اف – اباذری-درباره اخراجی ها 

 

اباذری و توکل- درباره استارت آپ ها 

استارت آپ ها- توکل و اباذری(پی دی اف) 

 

ادیبی سده- زیمل پرسه زن

ادیبی سده(پی دی اف) 

 

قادری- تفاوت مد در پسران و دختران 

قادری-تفاوت مد در بین دختران و پسران(پی دی اف)

 

قادری- سنجش دینداری

قادری- سنجش دینداری- (پی دی اف) 

 

کباری-فرار دختران و اعتماد اجتماعی 

فایل پی دی اف- کباری- فرار دختران و اعتماد اجتماعی 

 

ذکایی- فضای مجازی 

ذکایی- فضای مجازی- (پی دی اف) 

 

ذکایی-دیاسپورا 

ذکایی-دیاسپورا-(پی دی اف) 

 

پناهی- دموکراسی

دموکراسی-پناهی-(پی دی اف) 

 

پناهی-توسعه فرهنگی 

توسعه-پناهی-(پی دی اف) 

 

شالچی-زمینه نهادی نگرانی

فایل پی دی اف شالچی- زمینه نگرانی 

 

شالچی- سبک زندگی جوانان و کافی شاپ 

شالچی-جوانان و کافی شاپ(پی دی اف)