دانلود پاورپوینت(جامعه شناسی)

پاورپوینت ها به معنای نظر شخصی نگارنده وب سایت نیستند و صرفا برای “کاوش علمی فضای ایران”  طراحی شده اند. 

پاورپوینت ها(به ترتیب ابتدای نام خانوادگی نویسنده):

 

اباذری-درباره اخراجی ها 

پی دی اف – اباذری-درباره اخراجی ها 

 

اباذری و توکل- درباره استارت آپ ها 

استارت آپ ها- توکل و اباذری(پی دی اف) 

 

اباذری- چپ اسلامی و توسعه لیبرالی 

پی دی اف- اباذری-چپ اسلامی و توسعه لیبرالی 

 

اباذری و سارا شریعتی- تمدن 

 

ابراهیم پور(اعتماد اجتماعی دبیران زن)

 

ادیبی سده- زیمل پرسه زن

ادیبی سده(پی دی اف) 

 

ازکیا- جامعه شناسی توسعه(اصلاح شده) 

ازکیا-پی دی اف- جامعه شناسی توسعه 

 

استریناتی-نظریه های فرهنگ عامه 

پی دی اف- استریناتی- نظریه های فرهنگ عامه 

 

عقب ماندگی و توسعه در ایران- آزاد ارمکی 

پی دی اف- عقب ماندگی و توسعه در ایران- آزاد ارمکی 

 

آزاد ارمکی-پیکربندی نهادی 

پی دی اف-آزاد ارمکی – پیکر بندی نهادی 

 

آزاد ارمکی-ضرب المثل های لری 

 پی دی اف – ضرب المثلهای لری- آزاد ارمکی

 

آزاد ارمکی- کاتوزیان و فوران 

پی دی اف- آزاد ارمکی-کاتوزیان و فوران 

 

انتظاری و افجه- الگوی رفتار اشتراک دانش (ویرایش اول)

پی دی اف- انتظاری و افجه- الگوی رفتار اشتراک دانش (ویرایش اول)

 

بارت- برج ایفل- ترجمه اباذری- ارغنون 

پی دی اف- بارت- برج ایفل- ترجمه اباذری 

 

تاریخ و نظریه اجتماعی- پیتر برک-جمشیدیها 

پی دی اف- تاریخ و نظریه اجتماعی- پل برک- جمشیدی ها 

 

توسلی- فرصت های آموزش عالی در ایران

فرصت های آموزش عالی توسلی(پی دی اف) 

 

توسلی-وظایف مدرسه (ویرایش جدید)

پی دی اف- توسلی-وظایف مدرسه (ویرایش جدید)

 

توسلی – اخلاق کار و جنسیت 

پی دی اف- اخلاق کار و جنسیت- توسلی 

 

توسلی – جامعه شناسی شهر (ویرایش جدید)

پی دی اف- جامعه شناسی شهر- توسلی (ویرایش جدید)

 

توسلی- جامعه شناسی کار و شغلی- (اصلاح شده)

پی دی اف- جامعه شناسی کار و شغل- توسلی-(اصلاح شده) 

 

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 

پی دی اف- تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 

 

پناهی- دموکراسی

دموکراسی-پناهی-(پی دی اف) 

 

پناهی-توسعه فرهنگی 

توسعه-پناهی-(پی دی اف) 

 

پناهی-ساختار خانواده در زمان ماد ها 

پی دی اف- پناهی-ساختار خانواده در زمان مادها 

 

پیران- تصمیم گیری و تصمیم سازی زنان 

پیران- تصمیم سازی و تصمیم گیری زنان(پی دی اف) 

 

پیران- بررسی سند کپنهاک 

پرویز پیران- بررسی سند کپنهاگ(پی دی اف) 

 

پیران-فرهنگ شهری 

فرهنگ شهری- پرویز پیران(پی دی اف) 

 

پیران- گفت و گو- هویت ملی 

پی دی اف-پیران- گفت و گو- هویت ملی(قسمت اول) 

 

پیران-گفت و گو- بورژوازی ملی و هویت ایرانی 

 

پیدایش نظریه های جامعه شناسی- جمشیدیها 

پی دی اف- پیدایش نظریه های جامعه شناسی– جمشیدیها

 

ذکایی- فضای مجازی 

ذکایی- فضای مجازی- (پی دی اف) 

 

ذکایی-دیاسپورا 

ذکایی-دیاسپورا-(پی دی اف) 

 

ذکایی- بیگانگی تحصیلی 

پی دی اف-ذکایی-ییگانگی تحصیلی 

 

راسخ- مد گرایی جوانان 

 

فرامرز رفیع پور-تغییر ارزش ها در مطبوعات و سینما 

پی دی اف- رفیع پور- تغییر ارزشها در مطبوعات و سینما 

 

روش مشاهده- فرامرز رفیع پور 

پی دی اف- روش مشاهده-رفیع پور 

 

رفیع پور- آفریقای جنوبی 

پی دی اف -رفیع پور -آفریقای جنوبی 

 

ساروخانی -سبک زندگی و سینمای ایران 

پی دی اف-ساروخانی- سبک زندگی و سینمای ایران 

 

ساروخانی- اینستاگرام

پی دی اف- ساروخانی-اینستاگرام 

 

جامعه شناسی خانواده-ساروخانی- (اصلاح شده)

 جامعه شناسی خانواده-پی دی اف- (اصلاح شده)

 

ساروخانی-جامعه شناسی ارتباطات 

پی دی اف- ساروخانی- جامعه شناسی ارتباطات 

 

سیدمن- بخش کلاسیک ها(وبر، دورکیم، مارکس، کنت) 

پی دی اف سیدمن کلاسیک ها(وبر، کنت، مارکس و دورکیم) 

 

ساروخانی- خانواده و جهانی شدن 

پی دی اف- ساروخانی- خانواده و جهانی شدن 

 

جامعه شناسی شهری- شارع پور 

پی دی اف- جامعه شناسی شهری- شارع پور 

 

شالچی-زمینه نهادی نگرانی

فایل پی دی اف شالچی- زمینه نگرانی 

 

شالچی- سبک زندگی جوانان و کافی شاپ 

شالچی-جوانان و کافی شاپ(پی دی اف) 

 

شوتس-پدیدارشناسی- ترجمه اباذری 

 شوتس- چند مفهوم اصلی پدیدارشناسی- ترجمه اباذری

 

صبوری- جامعه شناسی سیاسی 

پی دی اف- جامعه شناسی سیاسی- صبوری 

 

جامعه شناسی سازمان- صبوری- اصلاح شده(ویرایش دوم) 

پی دی اف – جامعه شناسی سازمان- صبوری(اصلاح شده) 

 

صدیق سروستانی- رویکرد نظری هفت گانه (اصلاح شده)

رویکردهای نظری هفت گانه -صدیق سروستانی- پی دی اف (اصلاح شده)

 

جامعه شناسی آموزش و پرورش- علی علاقه بند 

پی دی اف- جامعه شناسی آموزش و پرورش- علاقه بند

 

انسان شناسی ارتباطی ادبیات- فیاض 

پی دی اف- انسان شناسی ارتباطی ادبیات- فیاض 

 

ابراهیم فیاض-سیاست گذاری و برنامه ریزی زبانی 

پی دی اف- فیاض- سیاست گذاری و برنامه ریزی زبانی

 

کرمی و شالچی- ساخت مجالس مذهبی زنانه

 پی دی اف- کرمی و شالچی-ساخت مجالس مذهبی زنانه

 

مبانی جامعه شناسی وثوقی- نیک خلق(اصلاح شده) 

پی دی اف- مبانی جامعه شناسی- وثوقی- (اصلاح شده) 

 

هویت دانشجو- صدیق سروستانی 

پی دی اف- هویت دانشجو- صدیق سروستانی 

 

اسیب شناسی اجتماعی- صدیق سروستانی 

پی دی اف- آسیب شناسی اجتماعی- صدیق سروستانی 

 

کشاکش آراء در جامعه شناسی -سیدمن- بخش مدرن ها 

پی دی اف- سیدمن- مدرن ها 

 

کرایب-نظریه اجتماعی مدرن 

پی دی اف-کرایب- نظریه اجتماعی مدرن 

 

بحث در جملات کتاب کرایب(نیمه کاره) 

پی دی اف-بحث در کرایب(نیمه کاره) 

 

فیوضات- تحولات بانکداری در ایران

فیوضات – تحولات بانک در ایران(پی دی اف) 

 

ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم-قادری 

قادری-ناسیونالیسم-پی دی اف 

 

قادری- تفاوت مد در پسران و دختران 

قادری-تفاوت مد در بین دختران و پسران(پی دی اف)

 

قادری- سنجش دینداری

قادری- سنجش دینداری- (پی دی اف) 

 

کباری-فرار دختران و اعتماد اجتماعی 

فایل پی دی اف- کباری- فرار دختران و اعتماد اجتماعی 

 

فریده ممتاز-قدرت 

پی دی اف- فریده ممتاز- قدرت 

 

فریده ممتاز- بوردیو 

پی دی اف -ممتاز- بوردیو 

 

قریده ممتاز-کج رفتاری دورکیم 

پی دی اف- فریده ممتاز- کج رفتاری دورکیم 

 

کیت نش- جامعه شناسی سیاسی معاصر (۱۰ مگا بایت)

پی دی اف- کیت نش- جامعه شناسی سیاسی معاصر 

 

ماکس وبر- مفاهیم اساسی جامعه شناسی 

پی دی اف-وبر- مفاهیم اساسی جامعه شناسی 

 

بررسی جملات اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری(وبر)

وبر- اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری(پی دی اف) 

 

وثوقی-طبقات قبل انقلاب و بعد انقلاب 

پی دی اف-وثوقی-طبقات